فرآورده های چوبی عقیلی


فرآورده های چوبی عقیلی، موسس و تنها مالک نام تجاری بازارچوب؛ یک شرکت خانوادگی بوده و از گذشته به نسل جدید سینه به سینه انتقال یافته.
با عنایت به لطف بیکران پروردگار منان توانسته ایم در این سالها به نامی آشنا در صنعت چوب کشور مبدل گردیم.

بازارچوب ایرانبازار چوب عقیلی

بازار چوب ایرانبازارچوب ایران

در تمام مدت فعالیت سعی بر این بوده با ایجاد راهکار های نوین و هوشمندانه در صنعت چوب، تسهیلگری باشیم برای تامین و فعال نگاه داشتن کارخانه ها، کارگاه ها و دیگر واحدهای اقتصادی پیرامون خویش. همانگونه که آگاه هستیم صنعت بزرگ و پویا چوب در ایران با توجه به تقاضا نسبتاً بالا و عدم در اختیار داشتن جنگل های پایدار، در بخش تامین مواد اولیه از دیرباز با چالش هایی دست به گریبان بوده است.از این رو مجموعه فرآورده های چوبی عقیلی همواره سعی بر این داشته تا در چارچوب تجارت منصفانه ارز حاصل از صادرات دیگر مجموعه های تجاری خود را به واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز در صنعت چوب معطوف کرده. و از این طریق توانسته ایم با استعانت از لطف بی دریغ پروردگار، در سایه حمایت و خرد پیشکسوتان صنعت در این شرایط دشوار حاصل از تحریم های ناعادلانه گوشه ای از نیاز واحد های تولیدیِ کشور عزیزمان را برآورده نمایم. پس از گذشت سالها تصمیم گرفته شد تا با تجمیع و گردآوری امکانات و توانمندی های موجود در بازار چوب ایران در قالب یک نام "بازارچوب" با مالکیت و مدیریت فرآورده های چوبی عقیلی در قالب یک مرکز تامین و تحویل فرآورده های چوبی در سراسر ایران، تسهیلگر و مشاور امین هموطنانمان در جای جای این سرزمین کهن باشیم.


  • اسلب
  • فینگر جوینت
  • چوب رزین
  • چوب ترمو

محصولات